[1]
T. N. T. Nguyễn, C. L. Trần, T. X. Q. Nguyễn, H. P. Lê, T. B. D. Nguyễn, và N. T. Huỳnh, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP MẤT NƯỚC Ở TRẺ NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022”, ctump, số p.h 57, tr 57–64, tháng 2 2023.