[1]
T. B. K. Phạm, V. T. Nguyễn, T. L. A. Tô, T. T. T. Dương, và V. P. Nguyễn, “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÂN LỰC Y TẾ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 1 CẦN THƠ NĂM 2021”, ctump, số p.h 61, tr 266–272, tháng 7 2023.