[1]
Q. T. Đào, V. Đ. Nguyễn, H. T. Nguyễn, A. Q. Tô, V. Nguyễn, và H. Q. Trần, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ CÓ CHÈN ÉP THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020 – 2022”, ctump, số p.h 57, tr 43–50, tháng 2 2023.