[1]
T. V. Phạm, V. Đ. Nguyễn, T. T. Phạm, T. N. Phù, T. X. M. Nguyễn, và T. T. T. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN VIÊM XOANG MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG CẦN THƠ”, ctump, số p.h 57, tr 38–43, tháng 2 2023.