[1]
M. L. Dương và T. N. G. Khấu, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ TRÍ THAI KỲ CHUYỂN DẠ KÉO DÀI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TWG LONG AN NĂM 2021-2022”, ctump, số p.h 57, tr 15–21, tháng 2 2023.