[1]
Đ. L. Lương, M. P. Nguyễn, T. K. Đ. Lê, T. T. T. Lê, và T. T. L. Hồ, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, MỨC ĐỘ BỆNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI PHỤ MẮC COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ”, ctump, số p.h 61, tr 307–314, tháng 7 2023.