[1]
T. T. Q. Nguyễn, T. Đ. V. Nguyễn, D. L. Lê, N. X. Đ. Võ, T. T. T. Trần, và T. T. Trần, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022”, ctump, số p.h 61, tr 219–225, tháng 7 2023.