[1]
T. Đ. Lâm, D. H. D. Lê, T. T. X. Lê, Q. B. Trần, V. T. A. Ngô, và Q. H. Võ, “CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN THÁO LỒNG BẰNG HƠI THẤT BẠI TRONG LỒNG RUỘT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ”, ctump, số p.h 62, tr 76–83, tháng 7 2023.