[1]
N. T. Đ. Võ, T. T. L. Nguyễn, H. N. T. Thái, V. M. Nguyễn, H. T. Nguyễn, và T. K. Điều, “KHẢO SÁT KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ VỀ RỬA TAY CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ BA HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, ctump, số p.h 61, tr 286–292, tháng 7 2023.