[1]
H. G. Nguyễn, N. L. Lê, K. Định Trầm, D. G. H. Đỗ, và H. H. T. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIẢM Ê BUỐT TRÊN RĂNG CỐI NHỎ VÀ RĂNG CỐI LỚN BẰNG LASER CÔNG SUẤT THẤP ”, ctump, số p.h 56, tr 165-174, tháng 1 2023.