[1]
V. T. Nguyễn, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA TUÂN THỦ SỬ DỤNG THUỐC THUỐC VÀ TRẦM CẢM Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI KHOA NỘI LÃO, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ ”, ctump, số p.h 56, tr 159-165, tháng 1 2023.