[1]
Y. H. Lâm, D. K. Đặng, và X. C. Dương, “TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN BÌNH AN – KIÊN GIANG NĂM 2021”, ctump, số p.h 56, tr 8–16, tháng 1 2023.