[1]
M. X. Từ, “HỆ VI SINH VÀ MỤN TRỨNG CÁ”, ctump, số p.h 55, tr 228-235, tháng 12 2022.