[1]
L. N. Ảnh Võ, T. H. Lý, T. T. L. Trương, và T. N. T. . Thái, “KHẢO SÁT TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ RỐI LOẠN LO ÂU KHẢO SÁT TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ RỐI LOẠN LO ÂU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ”, ctump, số p.h 54, tr 44-49, tháng 1 2023.