[1]
T. H. Y. Trần, “STRESS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 ”, ctump, số p.h 54, tr 31-37, tháng 1 2023.