[1]
P. T. Ngô và T. V. A. Bùi, “KHẢO SÁT THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN Y KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, ctump, số p.h 55, tr 48-58, tháng 12 2022.