[1]
T. N. Lưu và H. T. . Huỳnh, “ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA THANG ĐIỂM AIMS65 Ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO VỠ GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN ”, ctump, số p.h 51, tr 244-250, tháng 9 2022.