[1]
T. N. Lưu và H. T. Huỳnh, “GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA THANG ĐIỂM AIMS65 Ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO VỠ GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN”, ctump, số p.h 51, tr 244–250, tháng 9 2022.