[1]
V. L. . Nguyễn, Q. H. Lý, T. H. Võ, T. T. Phạm, K. N. Nguyễn, và T. T. M. Hà, “Đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sẹo quá phát bằng tiêm Triamcinolone tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ”, ctump, số p.h 47, tr 135-141, tháng 4 2022.