[1]
T. H. Nguyễn, V. C. Đàm, H. D. Nguyễn, T. L. Huỳnh, và T. T. T. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU SAU SINH BẰNG ĐẶT BÓNG CHÈN LÒNG TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”, ctump, số p.h 52, tr 245-251, tháng 10 2022.