[1]
K. T. Lương và T. M. D. Huỳnh, “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”, ctump, số p.h 52, tr 238–244, tháng 10 2022.