[1]
L. H. Nguyễn, V. Q. Đoàn, và V. T. Huỳnh, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG ACID URIC MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022”, ctump, số p.h 52, tr 185–190, tháng 10 2022.