[1]
T. Đ. Nguyễn, T. T. N. Đoàn, và H. K. Trương, “KHẢO SÁT TỶ LỆ, MỨC ĐỘ TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2012-2022”, ctump, số p.h 52, tr 179–185, tháng 10 2022.