[1]
T. X. M. . Trương, “Tình hình tuân thủ điều trị ở bệnh nhân ngoại trú hen phế quản tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2021-2022”, ctump, số p.h 47, tr 106-114, tháng 9 2022.