[1]
T. T. Nguyễn, T. T. Phạm, và N. P. Q. Huỳnh, “THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 TẠI QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 ”, ctump, số p.h 49, tr 147-154, tháng 8 2022.