[1]
H. P. Đỗ và V. T. Nguyễn, “ĐIỀU TRỊ GÃY CHỎM XƯƠNG QUAY Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA ”, ctump, số p.h 68, tr 131-138, tháng 11 2023.