[1]
D. K. Võ, Đức M. M. Phạm, và V. C. Lê, “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT DEGA TRONG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM ”, ctump, số p.h 68, tr 110-115, tháng 11 2023.