[1]
D. K. Võ, Đ. M. M. Phạm, và V. C. Lê, “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT DEGA TRONG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM”, ctump, số p.h 68, tr 110–115, tháng 11 2023.