[1]
T. H. Huỳnh và Q. Đình N. Võ, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI TRẺ EM BẰNG ĐINH NỘI TỦY METAIZEAU DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG ”, ctump, số p.h 68, tr 80-88, tháng 11 2023.