[1]
M. H. Lê, L. H. Hồ, và T. V. . Lê, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ HÓA – XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI SAU MỔ UNG THƯ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020-2022 ”, ctump, số p.h 49, tr 126-132, tháng 8 2022.