[1]
M. G. Trịnh và Q. Đình N. Võ, “LIÊN QUAN GIỮA TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG VÀ VẸO CỘT SỐNG Ở TRẺ EM: CẬP NHẬT Y VĂN VÀ CA LÂM SÀNG ”, ctump, số p.h 68, tr 52-56, tháng 11 2023.