[1]
T. T. Võ và c.s., “ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU”, ctump, số p.h 69, tr 43–50, tháng 12 2023.