[1]
T. M. L. Nguyễn, N. M. Phạm, T. K. H. Nguyễn, T. K. H. Nguyễn, Q. N. Bùi, và Q. K. Trần, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP ĐƯỢC CHIẾU ĐÈN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ ”, ctump, số p.h 62, tr 249-255, tháng 7 2023.