[1]
Q. D. Trần, C. T. Huỳnh, M. H. Nguyễn, và L. T. V. Huỳnh, “KẾT QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KETAMINE LIỀU THẤP PHỐI HỢP MIDAZOLAM TRONG MỔ CẮT TỬ CUNG VÀ BÓC U XƠ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022”, ctump, số p.h 62, tr 243–249, tháng 7 2023.