[1]
A. T. Hoàng, T. A. Hà, H. G. Phạm, L. A. T. Nguyễn, và N. V. Châu, “KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG MẤT NGỦ CỦA SINH VIÊN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2021 ”, ctump, số p.h 62, tr 201-206, tháng 7 2023.