[1]
N. X. L. Dương và Đỗ L. Điền . Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH DNA VÀ PHÂN TÍCH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀM TRÀ-MELALEUCA ALTERNIFOLIA, MYRTACEAE ”, ctump, số p.h 69, tr 15-22, tháng 12 2023.