[1]
P. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP ”, ctump, số p.h 69, tr 120-127, tháng 12 2023.