[1]
H. A. Rchom, T. D. T. Lê, và T. T. Trần, “TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ”, ctump, số p.h 69, tr 73-79, tháng 12 2023.