[1]
L. N. Nguyễn Thị, P. T. Nguyễn, T. T. Nguyễn, và V. N. Lại, “THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ”, ctump, số p.h 69, tr 207–214, tháng 12 2023.