[1]
P. S. Nguyễn, H. T. Nguyễn, H. N. Võ, K. N. Trần, Q. V. Tạ, và N. M. Nguyễn, “YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG VIÊM ĐA CƠ QUAN Ở TRẺ EM (MIS - C) NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”, ctump, số p.h 69, tr 223–229, tháng 12 2023.