[1]
T. P. Nguyễn, “BÁO CÁO CA BỆNH: ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CỔ TAY, BÀN NGÓN TAY BẰNG VẠT BẸN CUỐNG MẠCH LIỀN ”, ctump, số p.h 69, tr 277-283, tháng 12 2023.