[1]
T. A. K. Huỳnh, T. N. Nguyễn, và P. N. Nguyễn, “Nghiên cứu mối tương quan giữa thang điểm CHA2DS2-VASc-HSF và số nhánh động mạch vành tổn thương ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ”, ctump, số p.h 47, tr 53–58, tháng 9 2022.