[1]
N. V. Châu và V. Ngô, “NHÂN 01 TRƯỜNG HỢP BỆNH NHI 11 THÁNG MẮC COVID-19 MỨC ĐỘ NHẸ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG BÀI THUỐC CHÂU THỊ NGÂN KIỀU GIẢI ĐỘC CỦA GIÁO SƯ NGÔ VĨ ”, ctump, số p.h 60, tr 235-239, tháng 6 2023.