[1]
T. H. Nguyễn, T. M. Vũ, và N. T. T. Mai, “GIÁ TRỊ BỀ CAO TỬ CUNG TRUNG BÌNH Ở THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2 ”, ctump, số p.h 53, tr 242-248, tháng 11 2022.