[1]
D. D. Đoàn và c.s., “Nghiên cứu thực trạng sử dụng mạng xã hội trong việc tìm kiếm bạn tình trên nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới và một số yếu tố liên quan tại thành phố Cần Thơ năm 2021”, ctump, số p.h 47, tr 46–53, tháng 9 2022.