[1]
T. N. . Trần và V. A. Trần, “Nghiên cứu giá trị và khả năng dự báo biến cố suy tim của nồng độ NGAL và NT-proBNP huyết thanh ở bệnh nhân hội chứng vành cấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ”, ctump, số p.h 47, tr 39-46, tháng 9 2022.