[1]
T. N. Mai, T. K. Nguyễn, và V. M. T. . Ông, “Nghiên cứu tình hình rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ não cấp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-2022”, ctump, số p.h 47, tr 34-39, tháng 9 2022.