[1]
T. T. Trần và H. T. Huỳnh, “NGUYÊN NHÂN, BIẾN CHỨNG BỆNH XƠ GAN CỔ CHƯỚNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỔ CHƯỚNG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN ”, ctump, số p.h 53, tr 133-140, tháng 11 2022.