[1]
V. Ân Hồ và T. L. U. Bùi, “TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ TỪ 12 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI TẠI HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022 ”, ctump, số p.h 62, tr 31-37, tháng 7 2023.