[1]
N. H. Mã, N. K. Trương, và N. L. Lê, “SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐÓNG KHOẢNG RĂNG NANH HÀM TRÊN BẰNG DÂY NITI ĐÓNG KHOẢNG VÀ THUN CHUỖI ELASTIC TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ”, ctump, số p.h 62, tr 129-134, tháng 7 2023.