[1]
T. H. Â. Hà, N. P. Trương, T. H. C. Trịnh, và H. T. Ông, “ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIỄM KHUẨN HUYẾT SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”, ctump, số p.h 50, tr 210–217, tháng 8 2022.