[1]
T. T. T. Lâm, N. A. Lâm, T. H. Nguyễn, và H. L. P. Lê, “TẦN SUẤT SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ TRONG CÔNG VIỆC VÀ NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, ctump, số p.h 50, tr 180–188, tháng 8 2022.